<<<

 


Wolf Eyes, Perspectives 2004 © Foto Gunnar Holmberg

INFO

Nya Perspektiv är ett musikprojekt, som startade 1999 och som drivs av en ideell förening med samma namn. Det syftar till att presentera ny musik, en hel del improviserad sådan, men också mycket annat, t ex musik i gränsområdet mellan olika musikgenrer, och kombinationer musik-dans, musik-poesi och musik-bildkonst. Det grundläggande syftet är att skapa materiella förutsättningar för ett musikaliskt nyskapande.

Huvuddelen av artisterna är etablerade, inte sällan på den internationella scenen. Nya Perspektiv satsar emellertid också på de unga, ännu inte etablerade, framför allt genom att erbjuda en konsertscen. Det senare har skett bland annat i turnéprojektet Frislag, som arrangerades i samarbete med Rikskonserter, samt sker i Nya Perspektivs eget delprojekt Unga Perspektiv. Inom det senare dominerar olika former av elektroakustisk musik.

Under de år Nya Perspektiv funnits har ett fruktbart samarbete etablerats med bland annat Rikskonserter, Sveriges radio P2, Västmanlandsmusiken, Västerås domkyrka, Västerås kulturråd, Västerås konstmuseum, Svenska Jazzakademien samt arrangörsföreningarna IDKA (Gävle), Memento (Eskilstuna), VEMS och SEAMS (Stockholm). Det senare samarbetet sker inom RANK (Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik)

Höst och Vårprogrammet: grunden i Nya Perspektiv
Nya perspektiv har sedan 1999 drivit ett konsertprogram på CuLTUREN som scen.
På senare år har vi också haft konserter på andra platser bl.a. Västerås Konstmuseum
Aktuellt program hittar du här >>>
Programmet drivs med bidrag ifrån Västerås stad, Västmanlandmusiken samt Statens Kulturråd

Lokal: då inget annat anges: CuLTUREN, Sintervägen 6, Kopparlunden, Västerås
[Karta, Eniro]
[Karta, Michelin]
Tid: då inget annat anges: 19.00
Entré: då inget annat anges: 80 kr, studerande 20kr.

Nya Perspektiv på webben
Hemsida: www.nyaperspektiv.se
Perspectivesfestivalen: www.perspectivesfestival.com
snabblänk till Facebookgrupp: www.tinyurl.com/face-book-nyaperspektiv
Myspace: www.myspace.com/nyaperspektiv

Nyhetsbrev på e-post
Om du vill prenumerera på vårat nyhetsbrev kan du enkelt bara skicka ett tomt mail till
nyhetsbrev-subscribe@nyaperspektiv.se
Nyhetsbrevet skickar ut information om enbart Nya Perspektivs konserter och programuppdateringar.

Perspectivesfestivalen - international festival for creative musik
I oktober 2004 arrangerade Nya Perspektiv en fyra dagars festival «Perspectives 2004. Festival for Creative Music», med bland annat en mängd världsartister. Festivalen drog fulla hus med publik från stora delar av världen och fick stor uppmärksamhet såväl i Sverige som utomlands. Denna följdes upp av en tvådagars festival i mars 2007 «Perspectives 2007. Festival for New Musical Scenes and Soundscapes». Även den här gången blev den mediala uppmärksamheten stor, och festivalen beskrevs i rikspressen som «världsklass» och "en av Sveriges viktigaste festivaler".

Perspectives 2009 blev en riktig skrällsuccé och var bl.a. inriktat på den japanska undergroundscenen.
Ett flertal internationella prestigefyllda tidningar skrev positiva recensioner och festivalen lovordades som en av de tre främsta i världen för denna blandning av musik.
Perspectivefestivalens hemsida: www.perspecivesfestival.com

Nya Perspektivs filosofi
Det finns intervaller som en gång var tabu. Djävulens tonsteg fanns, och det var förbjudet eftersom det inte nådde hela vägen fram till en harmonisk klang utan bara skapade en längtan dit. Till bortom bergen och grönare gräs. Det förde med sig en slags oro som krävde handling, och ansågs uppröra sinnet i onödan.
Ordet handla betyder lustigt nog både agera och köpa/sälja. Om man tittar på budskapen som dominerar det offentliga rummet så ser man att det är den senare typen av handling som uppmuntras. Men människan har en stark drift att agera helt av egen vilja, oavsett behov och efterfrågan. Att handla och åstadkomma saker skänker en tillfredsställelse som konsumtion aldrig kan komma i närheten av. En människa som enbart tar emot utan att få tillföra något, kommer så småningom att känna sig frustrerad.
Man har kallat musiken som spelas på Nya Perspektiv för svår, smal, konstig osv, och visst finns det något som skiljer den från mycket annan musik. Detta «något» handlar egentligen mer om den som lyssnar än om musiken. Det är nämligen musik som kräver ett aktivt lyssnande. Att man lyssnar förutsättningslöst utan att döma, ungefär som när man möter en medmänniska. Det som händer då är att både musiker och åhörare blir medskapande, och musiken blir en gemensam aktiv handling. Det kan låta som ett filosofiskt resonemang, och det är det också, men inte enbart. De musiker och den publik som återkommer till Nya Perspektivs konserter vet att det också finns något osynligt och konkret i rummet under konserterna. Det är summan av de inblandades aktiva koncentration; alla deltar och ingen vet hur det kommer att låta eller sluta.


Information om Nya Perspektiv kan fås av ordf. Tomas Nygren

bokningar och förslag till spelningar ska mailas (använd ej telefon!) till:
booking and proposals for gigs have to be mailed (don't use phone!) to:

Kom-i-håg om du mailar en länk till dina ljudklipp på nätet (t.ex. myspace)
istället för att posta en CD-skiva sparar du in en massa naturresurser vilket vi tycker är bra!

Fakturaärenden (adress), reseersättning samt registreringsnummer för utländska artister m.m:

website, nyhetsbrev:

Av personliga skäl vill föreningen inte ha sin postadress på webbsidan
Detta eftersom den går till samma adress som privatpersonerna bakom föreningen.
Om du vill skicka något till föreningen kan du enklast e-maila oss vilken adress det ska till.
(beroende om det är t.ex. faktura eller programförslag)